Xe tải Isuzu Vĩnh Phát 3T49 thùng bạt – QHR650 trả góp, hỗ trợ thủ tục

Xe tải Isuzu Vĩnh Phát 3T49 thùng bạt - QHR650 trả góp, hỗ trợ thủ tục

Xe tải Isuzu Vĩnh Phát 3T49 thùng bạt – QHR650 trả góp, hỗ trợ thủ tục