Xe tải Hyundai HD99 5.65 tấn gắn cẩu UNIC 3 tấn URV 343 trả góp, hỗ trợ thủ tục, giá tốt

Xe tải Hyundai HD99 5.65 tấn gắn cẩu UNIC 3 tấn URV 343 trả góp, hỗ trợ thủ tục, giá tốt

Xe tải Hyundai HD99 5.65 tấn gắn cẩu UNIC 3 tấn URV 343 trả góp, hỗ trợ thủ tục, giá tốt