Xe tải Hino 1.5 tấn thùng đông lạnh Hino – XZU650 trả góp, hỗ trợ thủ tục nhanh chóng

Xe tải Hino 1.5 tấn thùng đông lạnh Hino - XZU650 trả góp, hỗ trợ thủ tục nhanh chóng

Xe tải Hino 1.5 tấn thùng đông lạnh Hino – XZU650 trả góp, hỗ trợ thủ tục nhanh chóng